Regelgeving archeologisch onderzoek (archeologienota) aangepast

Tags: omgevingsvergunning

Een decreet van 7 juli 2017 brengt enkele aanpassingen en verfijningen aan in het regelgevende kader betreffende de archeologienota, zonder aan basisprincipes ervan te raken.

Dit decreet maakt het o.m. mogelijk de vergunningsaanvraag gelijktijdig met de archeologienota in te dienen, wat een vereenvoudiging en versnelling van de procedures en tijdswinst zou moeten opleveren. Een vergunning kan evident niet worden afgeleverd als de bekrachtigde nota, gelet op de beslissingstermijn, niet tijdig aan de vergunningverlenende overheid werd bezorgd. Dat risico ligt dan ook bij de aanvrager van de vergunning.

Voorts zal een archeologienota ook kunnen gelden voor grotere gebieden en zodoende kunnen voorafgaan aan individuele vergunningstrajecten. Dat is van belang in het kader van grote terreinontwikkelingen in de haven, industriegebieden, stadsprojecten, bij bodemsanering, enzovoort.

Daarnaast worden de bestaande vrijstellingen voor het opmaken van een archeologienota op een aantal punten aangepast en verduidelijkt.

Het decreet van 7 juli 2017 is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2017 en treedt in werking op 1 juni 2017. De tekst kan u hier raadplegen.

No Comments

Add a Comment
Designed by It-4each