Regeling voor technische storingen bij omgevingsvergunning

Tags: omgevingsvergunning

In uitvoering van artikel 14/1 van het Omgevingsvergunningendecreet heeft de Vlaamse Regering in een besluit nadere regels uitgewerkt voor het geval van onbeschikbaarheid van het omgevingsloket en het uitwisselingsplatform wegens technische storingen.

De regeling treedt in werking op 1 juni 2017.

U vindt het besluit hier.

No Comments

Add a Comment
Designed by It-4each