Seveso-samenwerkingsakkoord

Tags: Seveso, Samenwerkingsakkoord

In een eerder bericht werd al gewezen op het Seveso-samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 dat zorgt voor de omzetting van de Europese richtlijn 2012/18/EU van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

Het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 vervangt het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999, al werden de uitgangspunten van dat laatste akkoord behouden. Wel is van de gelegenheid gebruik gemaakt om het samenwerkingsakkoord te actualiseren in het licht van de ervaringen en de ontwikkelingen sinds 1999. Tijdens de parlementaire werkzaamheden in het kader van de instemming met het akkoord door de betrokken wetgevers werd aangegeven dat de voornaamste wijziging het kader betreft waarbinnen de inspecteurs hun inspectie-opdracht vervullen. In het nieuwe samenwerkingsakkoord werd zo geopteerd om de relevante bepalingen van de federale en gewestelijke regelgeving rond inspectie te importeren.

Het Seveso-samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 is in werking getreden op 10 juni 2016.

Leo Kerkstoel

No Comments

Add a Comment
Designed by It-4each