Ontwerpdecreet wijziging beroepsmogelijkheden

Tags: Milieu, Ruimtelijke ordening en stedenbouw, Vlarem titel I en titel II

Het ontwerpdecreet tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening inzake de beroepsmogelijkheden (lees hier) is in behandeling genomen door het Vlaams Parlement.

No Comments

Add a Comment
Designed by It-4each