Uitvoering milieuschadedecreet

Tags: Milieu

Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad een besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van titel XV van het Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid. U kan de tekst van het besluit hier vinden.

No Comments

Add a Comment
Designed by It-4each