Administratieve bijstand en communicatie

Niet alle ondernemingen zijn verplicht een milieucoördinator aan te stellen. Wel worden de meeste geconfronteerd met een pakket milieu-verplichtingen. De administratieve procedures nemen meestal veel tijd en middelen in beslag. Externe ondersteuning biedt dan vaak een uitkomst. Daarom bieden wij u op maat van uw onderneming een snelle en praktische oplossing.

Ons dienstenaanbod:   
 • Administratieve bijstand:
  opmaak of ondersteuning bij de redactie van milieuvergunningsaanvragen (klasse 1,2), milieujaarverslagen, meldingen en aangiftes (mededeling kleine verandering, OVAM, Val–i–pac, FOST plus,…).
 • Heffingen en subsidies:
  opmaak subsidiedossiers met een ecologische invalshoek (ecologie-premie), opmaak van aangiftes en pro-actief berekenen van milieuheffingen (VMM).
 • Communicatie:
  het rapporteren van milieu- en veiligheidsprestaties of de evaluatie van een milieurapport; ontwerpen, implementeren en uitbouwen van een communicatiestrategie.
 • Milieucoördinator:
  diverse erkende externe milieucoördinatoren met verschillende sectorspecialiteiten; de toegewezen deskundige neemt alle decretaal vastgelegde taken waar of ondersteunt de interne milieucoördinator.

Designed by It-4each