ADR Veiligheidsadviseur

Het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg betekent een risico voor de omgeving. Het ADR-reglement beoogt dit risico te beperken en beheren en verplicht daartoe bepaalde ondernemingen een veiligheidsadviseur aan te stellen.

De veiligheidsadviseur zorgt ervoor dat de activiteiten van het bedrijf met betrekking tot het transport en het laden en lossen van gevaarlijke goederen onder optimale omstandigheden plaatsvinden.

Sertius beschikt over gediplomeerde ADR-veiligheidsadviseurs die u bijstaan in deze problematiek. En dit voor alle klassen, met uitzondering van de klassen 1 (explosieven) en 7 (radio-actieve stoffen).
Designed by It-4each