Implementatie van beheersysteem

Beheer- of zorgsystemen bieden een duidelijk en praktisch werkkader op voorwaarde dat deze aan uw bedrijfsactiviteiten aangepast zijn. Ze leggen duidelijk interne verantwoordelijkheden vast op het vlak van milieuzorg en zorg voor een veilige werkomgeving. Ze streven tevens, naar de realisatie van kwaliteitsvolle producten en productieprocessen. Dit zijn domeinen die niet alleen de zorg mogen zijn van de milieucoördinator, preventie-adviseur of kwaliteitscoördinator, maar van het hele bedrijf.

Wij kunnen u bijstaan in alle fasen van de implementatie van beheersystemen en/of veranderingsprojecten, vanaf de initiële beslissing tot een eventuele certificatie.

Ons dienstenaanbod:
 • Implementatie:
  keuze en ondersteuning bij de implementatie van een milieuzorgsysteem (ISO 14001, EMAS,…), een veiligheidssysteem (VCA, OHSAS 18001) of van een geïntegreerd systeem voor milieu, veiligheid en kwaliteitszorg. Dienstverlening op maat: van nazicht van de ontwikkelde documentatie tot het volledige projectmanagement, inclusief het uitschrijven van de managementprocedures.
 • Administratieve bijstand:
  opmaak of begeleiding bij opmaak handboek, procedures en instructies; specifieke methodologie inzake significantiebepaling van aspecten.
 • Gap–analyse:
  het uitvoeren een nul-audit ter bepaling van de sterktes en zwaktes van de bestaande organisatie en bepaling van plan van aanpak voor opzet en uitvoering.
 • Opleiding en vorming:
  opleiding van medewerkers / opleiding van de interne auditoren; het uittekenen van een sensibiliseringsstrategie.
 • Integratie:
  integratie voor de drie beleidsterreinen (kwaliteit, veiligheid en milieu) ingebouwd zodat documentatie tot een minimum beperkt wordt en de systeemmeerwaarde maximaal is.
Designed by It-4each