Nieuwsbrief 4 - oktober 2010

Sertius is uw betrouwbare partner in milieu en veiligheid!


Onze consultants kunnen u helpen met specifieke oplossingen te vinden voor problemen in deze twee disciplines. Ons multidisciplinair team staat ter uw beschikking om uw bedrijf te helpen met het uitvoeren van technische studies, risicoanalyses, door middel van opleidingen, juridisch of technisch advies, administratieve ondersteuning, enz.


Sertius biedt u praktische, efficiënte, snelle en winstgevende oplossingen aan. Om bijkomende informatie te verkrijgen, of één van onze medewerkers te bereiken, aarzel zeker niet om met ons contact op te nemen via onderstaande gegevens:

Sertius Wijgmaal:
Vaartdijk 3
Bus 202
3018 Wijgmaal
tel.   (016) 31 70 80
fax.   (016) 31 70 81


info@sertius.be
www.sertius.be

De CLP verordening is reeds van toepassing… Het is nochtans niet te laat om zich erop voor te bereiden.

Vorig jaar hebben we u reeds geïnformeerd over de inwerkingtreding van de CLP verordening vanaf 20 januari 2009 (verordening EG n° 1272/2008) inzake de toepassing van de nieuwe regels binnen de Europese Unie voor de indeling, etikettering en verpakking van gevaarlijke producten (in het Engels Classification, Labelling & Packaging of CLP).

De CLP verordening zal de richtlijnen 67/548/EEG inzake indeling, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen (stoffenrichtlijn) en 1999/45/EG, inzake indeling, etikettering en verpakking van gevaarlijke preparaten (preparatenrichtlijn) geleidelijk vervangen.

Onze vorige nieuwsbrief aangaande dit onderwerp is nog steeds beschikbaar via onderstaande link en betreft onze speciale poster voor CLP:
CLP-verodening 1272/2008 - poster

Sindsdien heeft u zeker gevaarlijke producten (stoffen of mengsels) met etikettering volgens het nieuwe systeem in uw onderneming zien verschijnen. Andere producten dragen nog steeds een “klassiek” etiket, maar hun veiligheidsinformatieblad geeft reeds de indeling volgens het nieuwe systeem weer.

Misschien is het de moeite waard de gedetailleerde kalender te onthouden van de inwerkingtreding van de CLP verordening, die verschillend is voor stoffen en mengsels (deze laatste voordien “preparaten” genoemd).
Te onthouden data voor de etikettering

Datum

Etiket …

Tot 1 december 2010

… van een stof of een mengsel mag nog steeds gebaseerd worden op de stoffen- en preparatenrichtlijn.
Op vrijwillige basis kan uw leverancier voor zijn stof of mengsel reeds de regels van indeling, etikettering en verpakking van de CLP verordening toepassen (*).

Van 1 december 2010 tot 1 juni 2015

… van een stof moet gebaseerd worden op de CLP verordening(*).
Afwijking : stoffen die reeds voor 1 december 2010 op de markt werden gebracht (reeds aanwezig in de Supply Chain), kunnen vrijgesteld worden van het opnieuw etiketteren en verpakken tot 1 december 2012.

Van 1 december 2010 tot 1 juni 2015

… van een mengsel mag nog steeds gebaseerd worden op de stoffen- en de preparatenrichtlijn. Op vrijwillige basis kan uw leverancier voor zijn mengsel reeds de regels van indeling, etikettering en verpakking van de CLP verordening toepassen (*).

Vanaf 1 juni 2015

… van een stof of mengsel moet gebaseerd worden op de CLP verordening. Vanaf die datum is de stoffen- en preparatenrichtlijn niet meer van kracht.
Afwijking : mengsels die reeds voor 1 juni 2015 op de markt gebracht werden (reeds aanwezig in de Supply Chain), kunnen vrijgesteld worden van het opnieuw etiketteren en verpakken tot 1 juni 2017.

(*) Dubbele etikettering volgens het bestaande en het nieuwe systeem is echter zonder meer verboden.
Te onthouden data voor het veiligheidsinformatieblad

Datum

Veiligheidsinformatieblad…

Tot 1 december 2010

… van een stof of een mengsel moet steeds de indeling volgens de stoffen- en de preparatenrichtlijn bevatten.
Indien het product echter reeds ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt werd volgens de CLP regels moet zijn veiligheidsinformatieblad eveneens de CLP indeling bevatten.

Van 1 december 2010 tot 1 juni 2015

… van een stof moet de indeling volgens de stoffenrichtlijn en volgens de CLP verordening bevatten.

Van 1 december 2010 tot 1 juni 2015

… van een mengsel moet steeds de indeling volgens de preparatenrichtlijn bevatten.
Indien het mengsel echter reeds werd ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt volgens de CLP regels, moet zijn veiligheidsinformatieblad eveneens de CLP indeling bevatten.
De indeling van de componenten ervan (hoofdstuk 3 van het veiligheidsinformatieblad) zal zijn zoals diegene vermeld volgens de stoffen- en preparatenrichtlijn.

Vanaf 1 juni 2015

… van een stof of mengsel moet de indeling bevatten in overeenstemming met de CLP verordening. Vanaf die datum is de stoffen- en preparatenrichtlijn niet meer van kracht (en kan dus niet meer gebruikt worden).

Bij het lezen van bovenstaande tabellen, is het duidelijk dat de twee systemen van indeling en etikettering nog gedurende enkele jaren zullen voortbestaan. Het is daarom heel belangrijk dat werknemers die met gevaarlijke stoffen werken, in staat zijn om niet enkel de inhoud van een CLP-etiket, maar ook de inhoud van het oude etiket kunnen begrijpen. Alle werknemers, inclusief een nieuwe werknemer, moeten geïnformeerd worden over de beide systemen, zeker tot 1 juni 2015, zelfs tot 2017.

Kantoor Leuven:
Remy-Toren
Vaartdijk 3 bus 202
3018 Wijgmaal
 (016) 31 70 80
 (016) 31 70 81
Kantoor Gent:
Deinsesteenweg 114
9031 Drongen
 (09) 321 77 80
 (09) 321 77 81
Kantoor Louvain-La-Neuve:
Centre d’Entreprise & d’Innovation
Chemin du Cyclotron 6
1348 Louvain-La-Neuve
 (010) 39 00 80
 (010) 39 00 83
info@sertius.be - www.sertius.be

Om onze nieuwsbrief niet meer te ontvangen: klik hier
Om een collega te abonneren op onze nieuwsbrieven (zijn e-mailadres toevoegen in het bericht): klik hier

Designed by It-4each