Technisch advies: water, lucht en afvalstoffen

Milieuproblemen hebben heel vaak een sterk technische component: afvalwaterproblemen, de preventie en het verwerken van afvalstoffen, luchtverontreinigende emissies,…. Een klare kijk op de technische haalbaarheid van mogelijke oplossingen is een absolute noodzaak evenzeer als een grondige kosten/baten analyse en de aanvaarbaarheid van de oplossing door de overheid.

Ons dienstenaanbod:
   
 • Waterhuishouding:
  afvalwateraudits, onderzoek naar de meest geschikte technologieën, rendementsonderzoeken van bestaande afvalwaterzuiveringsinstallaties, onderhandelingen met vergunningsverlenende overheden al of niet in het kader van het afkoppelingsbeleid, BBT – studies, impactberekeningen RWZI,…

  Een overzicht van onze diensten met betrekking tot water vindt u in deze flyer:
 • Afvalstoffen:
  afvalaudit, kosten/baten analyse (MAMBO of analoge methoden), technische bijstand selectieve inzameling,…
 • Lucht:
  opmaak zelfcontroleprogramma, bijstand inzake toetsing aan emissiegrenswaarden, onderzoek naar de meest geschikte technologieën, rendementsonderzoeken van bestaande luchtbehandelingsinstallaties en naverbranders, opmaak solventenboekhouding,…
Designed by It-4each