Nieuwsbrief 5 - maart 2011

Sertius is uw betrouwbare partner in milieu en veiligheid!


Onze consultants kunnen u helpen met specifieke oplossingen te vinden voor problemen in deze twee disciplines. Ons multidisciplinair team staat ter uw beschikking om uw bedrijf te helpen met het uitvoeren van technische studies, risicoanalyses, door middel van opleidingen, juridisch of technisch advies, administratieve ondersteuning, enz.


Sertius biedt u praktische, efficiënte, snelle en winstgevende oplossingen aan. Om bijkomende informatie te verkrijgen, of één van onze medewerkers te bereiken, aarzel zeker niet om met ons contact op te nemen via onderstaande gegevens:

Sertius Wijgmaal:
Vaartdijk 3
Bus 202
3018 Wijgmaal
tel.   (016) 31 70 80
fax.   (016) 31 70 81


info@sertius.be
www.sertius.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest –
Validatie van de inventaris van de bodemtoestand

Op 3 januari 2011 is het Brussels Instituut voor Milieubeheer gestart met de validatie van de inventaris van de bodemtoestand.

Er werden 17.000 sites in de inventaris opgenomen op basis van exploitatie- en milieuvergunningen. Indien de opname correct is, zullen de eigenaars of exploitanten van de betrokken sites in de toekomst een verkennend bodemonderzoek moeten uitvoeren o.a. bij de verkoop van de site en bij de uitvoering van werken die een ontgraving omvatten of die de behandeling van de eventuele verontreiniging kunnen belemmeren of de blootstelling aan de risico’s van de verontreiniging kunnen verhogen.

Een dergelijk verkennend bodemonderzoek kan mogelijks gevolgd worden door een gedetailleerd onderzoek, eventueel een risico-onderzoek en kan tot slot leiden tot een bodemsanering of tot risicobeheer.

Wij kunnen u steeds bijstaan bij de administratieve stappen die u kan ondernemen in het kader van de validatie van de inventaris (formuleren van opmerkingen, administratief beroep) of voor u de vereiste technische studies uitvoeren overeenkomstig de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems.

Onze troeven zijn:

  • Een multidisciplinair team (geologen, ingenieurs, juristen)
  • Een ruime ervaring in alle milieudomeinen
  • Onze onafhankelijkheid
  • Erkend bodemsaneringsdeskundige type 2 in het Vlaams Gewest
  • Erkend deskundige categorie 2 in het Waals Gewest
  • Erkend bodemverontreinigingsdeskundige in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Aarzel niet om voor meer inlichtingen contact op te nemen met Hannelore Van Hal op het nummer 09 321 77 80.

Met de meeste hoogachting,
Namens Sertius,

Hannelore Van Hal
hannelore.vanhal@sertius.be

Senior consultant
Bodemdeskundige
Kantoor Leuven:
Remy-Toren
Vaartdijk 3 bus 202
3018 Wijgmaal
 (016) 31 70 80
 (016) 31 70 81
Kantoor Gent:
Deinsesteenweg 114
9031 Drongen
 (09) 321 77 80
 (09) 321 77 81
Kantoor Louvain-La-Neuve:
Centre d’Entreprise & d’Innovation
Chemin du Cyclotron 6
1348 Louvain-La-Neuve
 (010) 39 00 80
 (010) 39 00 83
info@sertius.be - www.sertius.be

Om onze nieuwsbrief niet meer te ontvangen: klik hier
Om een collega te abonneren op onze nieuwsbrieven (zijn e-mailadres toevoegen in het bericht): klik hier

Designed by It-4each