Environmental
 & Safety services

Environmental
 & Safety services

Iedere industriële onderneming is vandaag verplicht een evenwichtig en doortastend milieu- en veiligheidsbeleid te voeren. Wettelijke milieu- en veiligheidseisen wijzigen voortdurend en worden steeds strenger. Hierdoor kunnen er bedrijfsrisico's ontstaan, die best zo snel mogelijk worden ingeschat om er vervolgens gepast op te kunnen reageren.

De meeste milieu- en veiligheidsproblemen hebben een technische, juridische en organisatorische kant, waarvoor Sertius u een oplossing kan bieden.

Een professionele ondersteuning door een multidisciplinair team van milieujuristen, -specialisten en externe veiligheidsdeskundigen kan u helpen op een verantwoorde wijze om te springen met deze bedrijfsrisico’s. Meer dan ooit is doeltreffendheid en pragmatisme hierbij aan de orde.