Nieuwsbrief juni 2009

Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij:

Dhr. Frank Maesen
Erkend Veiligheidsdeskundige
 (016) 31 70 84
 (0497) 59 38 14
 frank.maesen@sertius.be

 

Dhr. Luc Vangeenberghe
Erkend Veiligheidsdeskundige
 (016) 31 70 83
 (0477) 61 35 12
 luc.vangeenberghe@sertius.be


Sertius CVBA

Kantoor Leuven:
Remy-Toren
Vaartdijk 3 bus 202
3018 Wijgmaal
 (016) 31 70 80
 (016) 31 70 81

Kantoor Gent:
Axxes Business Park
Guldensporenpark 48 blok E
9820 Merelbeke
 (09) 321 77 80
 (09) 321 77 81

Kantoor Louvain-La-Neuve
Centre d’Entreprise & d’Innovation
Chemin du Cyclotron 6
1348 Louvain-La-Neuve
 (010) 39 00 80
 (010) 39 00 83

 

info@sertius.be
www.sertius.be

 
CLP-verordening nr. 1272/2008

De nieuwe indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen is met de zgn. CLP-verordening begin 2009 van kracht geworden en zal de huidige Europese stoffenrichtlijn en preparatenrichtlijn op termijn vervangen.

Enerzijds om te wennen aan deze gevarenklassen, de pictogrammen en de gevarenaanduidingen volgens GHS en anderzijds omdat reeds nieuwe etikettering opduikt en vragen oproept, heeft Sertius het initiatief genomen om de belangrijkste aspecten overzichtelijk samen te brengen op een poster op A0-formaat.

CLP-verordening 

De poster bevat :

  • Het overzicht van de gevarenklassen
  • De pictogrammen
  • De bijbehorende gevarenaanduidingen met verwijzing naar de betrokken paragraaf in de verordening voor wat de criteria van indeling betreft
  • De signaalwoorden
  • De zeer interessante concordantietabel voor de (waar mogelijk) omzetting van de EG-indeling naar GHS.
    Alle EG-indelingen, gevarensymbolen en R-zinnen met hun overeenkomstige GHS-indeling volgens bijlage VII van de CLP-verordening komen hier op een overzichtelijke wijze aan bod.

Zowel in het kantoor als op de werkvloer is deze poster een handig hulpmiddel. Een voorproefje van deze poster wordt hierboven weergegeven.

De poster wordt in een koker per post geleverd op A0-formaat in gelamineerde uitvoering aldus goed beschermd en met matte afwerking om spiegeling te vermijden.

Indien u interesse heeft voor deze poster, klik hier.

Uiteraard kan Sertius u in deze bijkomend ondersteunen onder de vorm van opleiding en training.

Om geen nieuwsbrieven meer te ontvangen: klik hier
Om een collega in te schrijven op onze nieuwsbrieven: klik hier

Designed by It-4each