REACH

Sinds 1967 bestaat er wetgeving omtrent ‘chemische stoffen’ voor Europese bedrijven. Recentelijk, op 30 December 2006, werd de nieuwe REACH-Verordening geïntroduceerd. Deze zal op termijn de bestaande wetgeving vervangen.

‘REACH’ staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen. De Verordening is vanaf 1 juni 2007 toepasselijk op iedereen die beroepshalve meer dan 1 ton chemische stoffen of preparaten produceert, in de EU importeert, distribueert of gebruikt.

Sertius staat met een multidisciplinair team ter beschikking van uw bedrijf voor de begeleiding doorheen het REACH-proces: na een doordachte selectie van de betrokken stoffen, krijgt u een beeld van de impact van REACH op uw werking. Een systematische en gestructureerde aanpak bij pre-registratie- en registratiedossiers, bij communicatie en bewustmaking binnen het bedrijf, garandeert uw succesvolle transitie naar het REACH-systeem.
Designed by It-4each